donderdag 27 februari 2014

Zorgmanege IJweg en Stichting De Linde| Door Maaike Ballieux |

Er was eens een chef-kok in een Amsterdams restaurant. Hij kookte de sterren van de hemel. En dat niet alleen: hij was ook stagebegeleider voor leerling-koks, begaafde jongeren die hij de fijne kneepjes van het vak leerde.

Als de chef-kok uit het raam keek, zag hij het praktijklokaal van een school voor zeer-moeilijk-lerende kinderen met gedragsproblemen. Daar vlogen tijdens de kooklessen de aardappels tegen de ramen.

De chef-kok, hij heet Ger Schönhage, deed op een dag iets wat zijn leven voor altijd veranderde: hij trok zijn jas aan en stak de straat over.

Na gesprekken met de school had hij vijf nieuwe stagiaires, leerlingen van de overkant. Een enorme uitdaging om deze kinderen met hun ‘moeilijk-verstaanbare gedrag’ dingen te leren. Maar het lukte. Vier van de vijf kinderen ging daarna ergens in een keuken aan de slag, en de vijfde werd medewerker in een linnenkamer.

Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer (BGH)


| door Herman Tuning |


Twee bekende Haarlemmermeerders
Belangen behartigen voor mensen met een beperking, dat is wat André Pijnaker al meer dan 30 jaar met ziel en zaligheid doet in Haarlemmermeer. Samen met Liesbeth Pannekeet, die ook al 12 jaar actief is voor de BGH, ontvangen zij ons in het zenuwcentrum van de BGH, een kantoor in het gebouw van Meerwaarde.

Andre heeft tijdens zijn studie Sociale Academie stage gelopen bij de voorloper van Meerwaarde, toen nog Lage Land geheten. Toen bleek dat hij moeilijk aan een baan kwam als gevolg van de beperkingen die hij heeft, is hij vrijwilligerswerk blijven doen voor de BGH.

Vrijwilligers
Op dit moment zijn er 17 vrijwilligers (waaronder 3 bestuursleden) actief. De BGH is in ieder geval op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Deze vrijwilligers worden op heel verschillende manieren ingezet. De BGH is vertegenwoordigd in de WMO-raad en de cliëntenraad Sociale zaken. Dit is lastig werk. Heel veel beleidsstukken doorworstelen, de ambtelijke taal proberen te begrijpen en veel tijd investeren. Helaas blijkt in de praktijk het resultaat van de inzet en inbreng slechts zeer gering te zijn. Doorzettingsvermogen blijkt voor deze vrijwilligers dus een belangrijke competentie te zijn.

Steunpunt Mantelzorg


| door Herman Tuning |

Op 22 januari bezochten Maaike Ballieux en Herman Tuning het Steunpunt Mantelzorg (onderdeel van Amstelring Osira) en spraken uitgebreid met Anne-Marie de Rooy, mantelzorgconsulent bij deze organisatie.

Het steunpunt mantelzorg stelt de mantelzorger centraal en biedt ondersteuning in brede zin aan mantelzorgers.

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en intensief voor iemand met een chronische ziekte of handicap zorgen. Bij mantelzorg is er altijd sprake van een familieband, of een andere hechte relatie, tussen de mantelzorger en degene die de zorg ontvangt.

De ondersteuning is heel divers, en bestaat onder andere uit het organiseren van  bijeenkomsten voor mantelzorgers. Zo zijn er gespreksgroepen, bijvoorbeeld voor ouders van een chronisch ziek of gehandicapt kind, partners van dementerenden en chronisch zieken en is er het Mantelzorg en Alzheimercafé, en worden er cursussen georganiseerd.

Ook  aan individuele mantelzorgers biedt het Mantelzorg Steunpunt informatie en advies over alle zaken met betrekking tot mantelzorg.

donderdag 6 februari 2014

Voedselbank Haarlemmermeer

Een noodzakelijk initiatief van inspirerende medeburgers 
 
Voedselbank Haarlemmermeer 
Vrijwilligers van Voedselbank Haarlemmermeer, druk aan het werk 

‘Eigenlijk erg, dat de voedselbank bestaat.’

Dat zeggen we in koor tijdens het kennismaken. Herman Tuning en ik (Maaike Ballieux) worden in de loods van de voedselbank hartelijk ontvangen door Ria Barendregt en Hans de Bats, respectievelijk bestuurslid en voorzitter van Stichting Voedselbank Haarlemmermeer. Ook maken we kennis met Hans Eijkemans, bedrijfsleider van het voedseldepot.

Alleen maar vrijwilligers

Het is hartverwarmend om te zien wat er allemaal door het team van 65 vrijwilligers wordt gedaan. De voedselbank heeft geen enkel betaald personeelslid. Toch staat hier een strak georganiseerde organisatie, die er elke week voor zorgt dat de doelstelling ‘niemand met honger naar bed’ wordt gehaald.

Dat vrijwilligerswerk is divers. Er is een bestuur, diverse personen werken in Hoofddorp in de loods, er zijn collectanten bij supermarkten, en gastheren/vrouwen bij de uitgiftepunten, en chauffeurs.

Voor elke functie geldt dat er altijd een tweede, en soms derde, persoon is die de taken kan overnemen: in geval van ziekte of vakantie moet het werk immers ook doorgaan. En wist u dat de bedrijfsleiders 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch te bereiken zijn voor leveranciers? Soms is er namelijk ergens een voorraad, die opgehaald kan worden, en meestal moet dat binnen een paar uur. Zo kreeg de voedselbank ooit eens 25 ton uien, genoeg om alle voedselbanken in ons land (150 stuks) van uien te voorzien.


zondag 2 februari 2014

Inspiratie gezocht!


| door Maaike Ballieux |

Participatiemaatschappij, decentralisaties in het sociale domein, sociale cohesie, mantelzorg, vrijwilligerswerk, bezuinigingen, eigen kracht, keukentafelgesprekken. Een willekeurig rijtje woorden dat je dagelijks in de krant kunt aantreffen. Daarbij gaat het om de ongekend grote maatschappelijke verschuivingen die noodzakelijk zijn om ons sociale stelsel in stand en betaalbaar te houden. De economische crisis maakt dit alles nog urgenter.


Het gevolg is dat veel taken die voorheen door de landelijke overheid geregeld werden, nu naar de gemeenten moeten worden overgeheveld.  Dan gaat het over taken als de jeugdzorg, regelingen met betrekking tot werk en inkomen,  en de zorg voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken. Daarbij is het een gegeven dat mensen nadrukkelijker zullen worden aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid en op hun eigen netwerk. Ook zal een groter beroep worden gedaan op vrijwilligers en zal meer gevraagd worden van mantelzorgers.

Deze ‘transities’ gaan met bezuinigingen gepaard omdat men er van uit gaat dat er lokaal efficiënter samengewerkt kan worden. Of dat zo is, is de vraag.

Veel mensen maken zich grote zorgen, en dat lijkt terecht. Maar het lijkt onvermijdelijk dat deze veranderingen ook echt werkelijkheid worden. En daarmee is de vraag actueel wat er in onze gemeente, de gemeente Haarlemmermeer, speelt.